29 kwietnia 2010

W dniu 27.04.2010 r. odbył się występ chóru WUM Yesterday. Chór skupia medyków już od 19 lat. Nad wszystkim sprawuje pieczę dyrygent wraz z zespołem instruktorów. Ukoronowaniem wysiłków chórzystów i kadry są koncerty, konkursy, wyjazdy i współpraca z zawodowymi muzykami. Miałam okazję podziwiać wspaniały występ chóru, naprawdę na wysokim poziomie.

Następnie odbyła się premiera spektaklu pt. Z pamiętnika młodej lekarki. Sztuka składała się z kilku scen. Niektóre z nich doprowadziły publiczność do łez :)

Po koncercie chóru oraz sztuce teatralnej moje koleżanki dzielnie stały z puszkami, do których chętni mogli wrzucać pieniądze na moje leczenie.

Wielkie dzięki Wszystkim, którzy zaangażowali się w całą akcję. Dzięki takim osobom mam siłę, aby walczyć z tym „dziadem”.