Anna Masło

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w odruchu serca zechcieli wpłacić choćby najdrobniejszą kwotę na podane konto:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
79 1240 1994 1111 0010 1861 8795
Należy dodać dopisek
Darowizna na cele ochrony zdrowia „Maślaczek”

Możesz również przekazać 1% podatku. Tak jak w latach ubiegłych, nie trzeba samemu wpłacać pieniędzy na subkonto. Urząd Skarbowy przekaże je za nas! Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego PIT.

W zeznaniu podatkowym (PIT 28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39) podaj:
• wysokość zadeklarowanej wpłaty, którą chcesz przekazać, nie więcej niż 1% podatku należnego (wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
Nr KRS 0000050135
• hasło subkonta „Maślaczek”, na które mają być przeznaczone wpłacone pieniądze.

Dane dla wpłat z zagranicy:

Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795
Należy dodać dopisek: Darowizna na cele ochrony zdrowia „Maślaczek”

Anna Masło

Apel w formacie PDF